SAO MỘC VUÔNG GÓC MẶT TRĂNG HẢI VƯƠNG DIÊM VƯƠNG

SAO MỘC VUÔNG GÓC MẶT TRĂNG

Sự lạc quan hão huyền và hoang phí trong chi tiêu là đặc trưng của góc hợp này. Việc tranh cãi tư tưởng có thể xảy ra giữa các thành viên trong gia đình. Cảm xúc có thể khiến bạn không nhìn ra sự thật và sự nhạy cảm thái quá có thể làm sứt mẻ những mối quan hệ của bạn. Hãy nhớ rằng, khả năng phán đoán của bạn có thể sai trong khoảng thời gian này. Ăn uống vô tội vạ cũng là điều thường thấy ở giai đoạn này. Đừng hứa nếu không thực hiện được và đừng để người khác lấy bạn làm điểm tựa tinh thần.

SAO MỘC VUÔNG GÓC SAO HẢI VƯƠNG

Bạn có thể bị ảnh hưởng bởi ngày hôm nay và trở nên mơ mộng hão huyền, không thực tế, nhạy cảm thái quá hay có những dự tính không tưởng. Đừng tin vào những kế hoạch làm giàu nhanh chóng hoặc những câu chuyện bi đát của người khác. Và bạn càng không nên mạo hiểm trong kinh doanh vào thời điểm này. Mặc dù vô cùng nhạy cảm trong giai đoạn này, bạn không nên tìm cách thoát ly bằng rượu hay chất kích thích.

SAO MỘC VUÔNG GÓC SAO DIÊM VƯƠNG

Bạn sẽ cố áp đặt lí tưởng tôn giáo của mình lên người khác hoặc ngược lại. Đây có thể là góc hợp của sự cuồng tín. Khát khao cải thiện người khác của bạn thường được theo sau bởi sự từ chối thay đổi bản thân theo hướng tích cực. Đức tin của bạn có thể sẽ trải qua sự thay đổi hoàn toàn. Bạn có khả năng sẽ gặp xung đột trong những vấn đề liên quan đến thuế má, bảo hiểm hay di sản. Đừng làm bất cứ điều gì mà chưa hiểu rõ căn nguyên của chúng. Sự cao ngạo và niềm kiêu hãnh sẽ đem đến cho bạn thất bại. Dưới sự ảnh hưởng của góc hợp này, kẻ thù của bạn có thể xuất hiện một cách bất ngờ nên hãy đảm bảo những việc bạn làm không thể bị chỉ trích