Tìm hiểu về thị trường dịch vụ y tế

Xuất phát từ nhu cầu các dịch vụ y tế của con người và các nhu cầu này lại có khả năng chi trả từ phía các cá nhân cho nên các mức giá và sản lượng tương ứng sẽ được xác định, theo đó hình thành nên cầu về các dịch vụ y tế. Có cầu thì có cung đó là điều mà các nhà kinh tế học đã chứng minh: Cung các dịch vụ y tế là cung hạn chế bởi tính đặc thù và chuyên môn cao vốn có của ngành y tế. Khi cung và cầu về y tế gặp nhau hình thành nên thị trường các dịch vụ y tế.

Điều quan trọng ở đây không phải là chúng ta đi tìm hiểu xem thị trường các dịch vụ y tế hoạt động ra sao, mà điểm cốt lõi là đặc trưng của thị trường này có gì khác biệt với các thị trường khác, nhằm định hướng cho công tác triển khai các hoạt động trong sự nghiệp y tế với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN có sự quản lý của Nhà nước.

Trong nền kinh tế thị trường thì mọi hàng hoá, dịch vụ được định giá bởi thị trường nhưng dịch vụ y tế lại không nên để thị trường kiểm soát mà phải có sự quản lý của Chính phủ và được trợ cấp bởi Chính phủ theo một số điểm quan trọng sau:

+ Thị trường dịch vụ y tế hoạt động phải đem lại mục tiêu công bằng, nhất là đối với xã hội XHCN tồn tại ở nước ta. Nếu giá cả và khối lượng dịch vụ y tế được xác định hoàn toàn bởi thị trường thì gây ra tình trạng mất công bằng, chỉ có những người có đủ tiền mới được hưởng những dịch vụ y tế có thể với chi phí cao mà những người có thu nhập thấp hơn không thể có được.

+ Để đạt được công bằng trong thị trường các dịch vụ y tế thì phải mất đi tính hiệu quả tương ứng với công bằng đạt thêm được, cho nên đóng vai trò kiểm soát thị trường Chính phủ đứng ra trợ cấp để phát triển các dịch

vụ y tế ngày một tốt hơn thông qua những chính sách của mình bằng nguồn Ngân sách Nhà nước.

+ Dịch vụ y tế không thể là hàng hoá công cộng thuần tuý mà chỉ gần gũi với hàng hoá công cộng thuần tuý ( vẫn tồn tại sự cạnh tranh nhưng rất hạn chế ) bởi đây là một yếu tố kích thích và tích luỹ cho thị trường dịch vụ y tế phát triển. Hơn nữa, đời sống con người ngày một nâng cao nên có thể trang trải một phần chi phí cho việc sử dụng các dịch vụ y tế, giảm bớt gánh nặng cho Ngân sách Nhà nước.

+ Thị trường y tế phát triển kém hơn các thị trường khác do thiếu động cơ lợi nhuận là điều dễ hiểu nhưng cần phải duy trì thị trường này bởi tính đặc biệt của nó là chăm sóc sức khoẻ và liên quan trực tiếp đến tính mạng con người. Khi thị trường các dịch vụ y tế bị thu hẹp thì sẽ tạo điều kiện cho kiểm soát và định hướng theo các mục tiêu của Nhà nước về quản lý nền kinh tế, xã hội dễ dàng hơn.

Do có những điểm khác biệt so với các thị trường khác nên việc quản lý và định hướng phát triển thị trường các dịch vụ y tế phải được coi là một trong những chương trình, chiến lược quốc gia quan trọng nhất. Ngoài ra, cần phải hạn chế những tiêu cực do thông tin không tương xứng đối với người sử dụng các dịch vụ y tế được cung cấp trên thị trường, người sử dụng dịch vụ y tế không biết được chính xác thông tin về bác sĩ, về thuốc men, về bệnh viện… do không dễ gì có được trình độ chuyên môn phù hợp.

Related Posts

About The Author

Loading Facebook Comments ...