Lịch ôn tập và thi tuyển TC-CĐ trường ĐH tài chính quản trị kinh doanh

LỊCH ÔN TẬP VÀ TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG HỆ  TRUNG CẤP – CAO ĐẲNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

(Cao đẳng Tài chính Quản trị Kinh doanh cũ)

1.Lịch ôn tập

TT Môn học Ngày học Ghi chú
1 Toán 17,18 /09/2011 Thí sinh nộp lệ phí thi 200.000đ/3 môn khi đến ôn tập, chậm nhất ngày 02/10/2011
2 Văn 24,25/09/2011
3 Nguyên lý Kế toán 01,02/10/2011

2.Lịch thi:

Thi tuyển ngày: 15,16/10/2011.

Thời gian làm bài thi, thứ tự môn thi nhà trường sẽ thông báo khi thi sinh đến ôn tập.

TỔ TUYỂN SINH

Related Posts

About The Author

Loading Facebook Comments ...