Hợp đồng mua bán nhà là gì? Quyền và nghĩa vụ của bên mua và bên bán

Hợp đồng mua bán nhà là một trong những giấy tờ quan trọng khi thực hiện giao dịch mua bán nhà đất. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về mẫu giấy này.

1. Hợp đồng mua bán nhà là gì?

Hợp đồng mua bán nhà là một loại hợp đồng dân sự thông dụng. Theo đó, bên bán có nghĩa vụ giao nhà và các giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu về nhà ở đó cho bên mua, còn bên mua có nghĩa vụ nhận nhà và trả tiền theo phương thức mà các bên đã thỏa thuận khi giao kết hợp đồng.

Hợp đồng mua bán nhà nằm trong sự điều chỉnh của Bộ luật Dân sự 2005. Tuy nhiên, do đối tượng của hợp đồng là bất động sản, nên nó còn chịu sự điều chỉnh của Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các văn bản liên quan.

Hợp đồng mua bán nhà ở phải được lập thành văn bản và có chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Việc bán nhà ở thuộc quyền sở hữu chung hợp nhất của nhiều người phải được sự đồng ý bằng văn bản của tất cả các chủ sở hữu.

2. Quyền và nghĩa vụ của bên mua và bên bán

See the source image

 

Bên bán nhà có các nghĩa vụ sau đây: thông báo cho bên mua các hạn chế quyền sở hữu đối với nhà ở (nếu có), bảo quản nhà ở trong thời hạn chưa giao nhà ở cho bên mua, giao nhà đúng tình trạng đã ghi trong hợp đồng kèm theo sơ đồ nhà cho bên mua, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về mua bán nhà ở. Đồng thời, bên bán có quyền yêu cầu bên mua nhận nhà, trả tiền, hoàn thành các thủ tục mua bán nhà theo đúng thoả thuận, không giao nhà khi chưa nhận đủ tiền như đã thoả thuận.

Ngược lại, bên mua nhà ở có nghĩa vụ trả đủ tiền mua nhà đúng thời hạn theo phương thức đã thoả thuận. Khi không có thoả thuận thì phải trả vào thời điểm giao nhà và tại nơi có nhà đem bán, nhận nhà theo đúng thời hạn đã thoả thuận. Nếu mua nhà đang cho thuê thì phải bảo đảm quyền, lợi ích của người thuê nhà như thoả thuận trong hợp đồng thuê nhà còn hiệu lực, theo đúng thủ tục mua bán nhà ở. Bên mua có quyền được nhận nhà kèm theo sơ đồ nhà theo đúng tình trạng đã quy định trong hợp đồng, yêu cầu bên bán nhà hoàn thành các thủ tục mua bán nhà trong thời hạn thoả thuận, yêu cầu bên bán giao nhà theo đúng thời hạn, nếu không giao hoặc giao chậm thì phải bồi thường thiệt hại.

Trên đây là những thông tin cơ bản về hợp đồng mua bán nhà. Bạn đọc có thể tham khảo mẫu hợp đồng mua bán nhà mới nhất 2020 tại đây.

Xem thêm bài biết khác của Reti.vnhttps://reti.vn/blog/to-hop-tien-ich-sun-group-thuy-khue/

Related Posts

About The Author

Loading Facebook Comments ...