Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Bắc Thăng Long

Địa chỉ: Kim Chung – Đông Anh – Hà Nội Phone: (84) 04-8812431; (84) 04-8812693 Fax:(84) 04-8812430