Xây dựng bể bơi gia đình có thể được xem là một trong các công trình phổ biến xuất hiện trong thiết kế nhà ở ngày