Tính từ độ cao lên đến 58m, có hai dòng nước lớn đổ từ góc 9 độ từ đỉnh thác xuống thẳng những tảng đá được