Một máy hủy tài liệu tốt nhất có khả năng hủy được nhiều kiểu tài liệu (giấy tờ, ghim, cd, thẻ tín dụng…), Bài viết này sẽ