Giá thành của sản phẩm ván sàn nhựa giả gỗ hiện nay trên thị trường Sàn gỗ Đức Hornitex khá phù hợp với thu nhập của con người tính theo trung