Sống trong một không gian có phần hạn chế về diện tích như kiểu nhà ống trong thành phố dễ khiến chúng ta cảm thấy ngột