Không giống như loại gỗ FMC thông thường khác, loại gỗ FMC chịu ẩm trong vách ngăn vệ sinh dùng trong thiết kế vách ngăn vệ