* Trẻ trung, năng động, sáng tạo, được đào tạo bài bản, yêu nghề và có ý thức cầu thị

* 100% đạt chuẩn trình độ trở lên, trong đó 27,34% có trình độ trên chuẩn.

* Đã đạt được nhiều giải cao trong các Hội thi Giáo viên dạy giỏi Toàn quốc và Thành phố;

Tiến sỹ      Thạc sỹ       Đại học       Khác       Tổng cộng
Cơ hữu

 

      1          15          72          0             88
Thỉnh giảng

 

     22          41         138            201
Tổng cộng      23          56         210          0            289