Bài tập kế toán ngân hàng kèm lời giải chi tiết - BÀI 1: (Hãy định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát - Studocu

BÀI 1: (Hãy toan khoản những nhiệm vụ tài chính đột biến bên trên vô những thông tin tài khoản sở hữu liên

Bạn đang xem: Bài tập kế toán ngân hàng kèm lời giải chi tiết - BÀI 1: (Hãy định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát - Studocu

quan, fake sử những thông tin tài khoản này đầy đủ số dư nhằm thanh toán)

Ngày 28 mon 6, bên trên ngân hàng thương nghiệp A sở hữu những nhiệm vụ tài chính sau:

1. Công ty cơ khí lập ủy nhiệm chi đòi hỏi trích thông tin tài khoản chi phí gửi nhằm thanh toán giao dịch chi phí

cho những đối tác chiến lược có tài năng khoản bên trên một ngân hàng thương nghiệp không giống khối hệ thống sở hữu nhập cuộc

thanh toán bù trừ số chi phí 28 triệu

Nợ 4211

Có 5012

2. Công ty hoa màu nộp vô ủy nhiệm thu đòi hỏi chi phí đơn vị chức năng mua sắm cởi thông tin tài khoản bên trên ngân

hàng B nằm trong khối hệ thống số chi phí 13 triệu

(Nhận uỷ thác thu và gửi về ngân hàng B, ko hoạnh họe toán)

3. Công ty CP An Khánh nộp bảng kê nộp séc tổng số chi phí bên trên bảng kê 31,5triệu

kèm theo:

a) Séc chuyển khoản qua ngân hàng số chi phí 16 triệu của doanh nghiệp lớn trách cứ nhiệm hữu hạn Thành Nam

phát hành ngày 24 mon 6

Nợ 4211.Thành Nam

Có 4211. An Khánh

b) Séc đang được Ngân sản phẩm chỉ Chi ngày 22 mon 6 số chi phí là 15,5 triệu

Nợ 4271

Xem thêm: Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2014

Có 4211.An Khánh

4. Thu lệ phí cởi thư tín dụng thanh toán của người tiêu dùng vì chưng chi phí mặt mũi 800.000 chưa tồn tại thuế giá bán

trị ngày càng tăng.Thuế suất là 10%

Nợ 1011: 880.000

Có 711: 800.000

Có 4531: 80.000 (=10%*800.000)

5. Chi lương lậu mon 6 mang đến nhân viên cấp dưới là 190 triệu mặt khác tịch thu ứng trước lương lậu 6

triệu của anh ấy Nguyễn Tín

Nợ 8511: 190.000.000

Có 3613: 6.000.000

Có 1011: 184.000.000 (=190tr - 6tr)

6. Phòng hành chủ yếu ứng trước 2 triệu nhằm tiếp khách

Nợ 3619

Có 1011

7. Thanh toán chi phí công tác làm việc phí mang đến anh Nguyễn Tín bám theo vé xe pháo ghi 566.000 đồng và

134.000 đồng xu tiền ăn và tồn tại. Trước phía trên anh tiếp tục ứng trước 250.000 đồng

28 triệu

Xem thêm: Soạn bài Viết bài tập làm văn số 7 Văn nghị luận | Ngắn nhất Soạn văn 8.

16 triệu

15,5 triệu

2 triệu

BÀI VIẾT NỔI BẬT