Giáo viên mầm non phải học quản lý cảm xúc bản thân khi dạy trẻ

TPO - Mỗi nhà giáo thiếu nhi sẽ tiến hành học tập 120 tiết học/năm nhằm tập luyện những khả năng cơ phiên bản trong các việc bảo vệ trẻ em, nhằm mục đích giới hạn tối nhiều, ngăn ngừa biểu hiện đấm đá bạo lực trẻ em thiếu nhi.  

Đó là nội dung ở trong Chương trình tu dưỡng thông thường xuyên cho tới nhà giáo thiếu nhi đang được Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên phát hành tất nhiên Thông tư 12/2019/TT-BGDĐT, với hiệu lực thực thi từ thời điểm ngày 12/10/2019.

Bạn đang xem: Giáo viên mầm non phải học quản lý cảm xúc bản thân khi dạy trẻ

Chương trình tu dưỡng này được tổ chức triển khai thường niên với những nội dung tương quan cho tới đạo đức nghề nghiệp nghề ngỗng nghiệp; Rèn luyện phong thái thao tác làm việc khoa học; Đảm bảo an toàn và đáng tin cậy cho tới trẻ em trong số hạ tầng chiêm bao non; Kỹ năng sơ cứu giúp trẻ em em… và nhất là cơ hội vận hành xúc cảm của phiên bản thân thích.

Mỗi nhà giáo nên nhập cuộc Chương trình tu dưỡng với thời lượng 120 tiết/năm học tập.

Sở dạy dỗ và đào tạo và huấn luyện quy tấp tểnh ví dụ bám theo từng năm học tập những nội dung tu dưỡng về cải cách và phát triển dạy dỗ thiếu nhi của khu vực, tiến hành lịch trình dạy dỗ thiếu nhi, lịch trình dạy dỗ địa phương; phối phù hợp với những dự án công trình nhằm xây dựng plan tu dưỡng thông thường xuyên (nếu có).

Giáo viên thiếu nhi lựa chọn những tế bào đun tu dưỡng nhằm mục đích cải cách và phát triển năng lượng công việc và nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu đòi hỏi địa điểm việc thực hiện, kỹ năng và kiến thức, khả năng chuyên nghiệp ngành, con số tế bào đun tự động lựa chọn từng năm tiến hành bám theo quy tấp tểnh bên trên khoản 2 Mục IV của Chương trình này.

 Các tế bào đun tu dưỡng, ví dụ như sau:

Tiêu chuẩn

Mã tế bào đun

Tên và nội dung chủ yếu của tế bào đun

Yêu cầu cần thiết đạt so với người học

Thời lượng (tiết)

Lý thuyết

Thực hành

Tiêu chuẩn chỉnh 1. Phẩm hóa học ngôi nhà giáo

GVMN 1

Đạo đức công việc và nghề nghiệp của những người GVMN

1. Khái niệm: Đạo đức; Đạo đức nghề ngỗng nghiệp; Đạo đức công việc và nghề nghiệp của GVMN.

2. Đặc thù oán làm việc công việc và nghề nghiệp và đòi hỏi về đạo đức nghề nghiệp công việc và nghề nghiệp của GVMN.

3. Các quy tấp tểnh pháp lý về đạo đức nghề nghiệp công việc và nghề nghiệp của những người GVMN.

4. Rèn luyện đạo đức nghề nghiệp công việc và nghề nghiệp nhập tiến hành trọng trách bảo vệ, dạy dỗ trẻ nhỏ của những người GVMN.

- Phân tích được những đòi hỏi và quy tấp tểnh về đạo đức nghề nghiệp công việc và nghề nghiệp của những người GVMN.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được chuẩn bị nhập tự động Reviews cường độ đáp ứng nhu cầu của phiên bản thân thích so với những đòi hỏi và quy tấp tểnh về đạo đức nghề nghiệp công việc và nghề nghiệp, quy tắc xử sự nhập ngôi nhà ngôi trường.

- Xây dựng plan tự động tu dưỡng, tự động tập luyện nâng lên đạo đức nghề nghiệp công việc và nghề nghiệp.

10

10

GVMN 2

Quản lý xúc cảm phiên bản thân thích của những người GVMN nhập sinh hoạt nghề ngỗng nghiệp

1. Cảm xúc phiên bản thân thích của GVMN nhập sinh hoạt công việc và nghề nghiệp.

2. Quản lý xúc cảm phiên bản thân thích của GVMN nhập sinh hoạt công việc và nghề nghiệp.

3. Kỹ năng vận hành xúc cảm phiên bản thân thích của GVMN nhập sinh hoạt công việc và nghề nghiệp.

4. Rèn luyện khả năng vận hành xúc cảm phiên bản thân thích của GVMN nhập sinh hoạt công việc và nghề nghiệp.

- Phân tích được sự quan trọng nên vận hành xúc cảm của GVMN nhập sinh hoạt công việc và nghề nghiệp.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được chuẩn bị đểxác tấp tểnh những giới hạn nhập vận hành xúc cảm của phiên bản thân thích và của người cùng cơ quan Khi tiến hành sinh hoạt bảo vệ, dạy dỗ trẻ nhỏ.

- Đềxuất được một số trong những phương án nhằm tự động tập luyện và tương hỗ người cùng cơ quan tập luyện khả năng vận hành xúc cảm phiên bản thân thích nhập sinh hoạt công việc và nghề nghiệp.

10

10

GVMN 3

Rèn luyện phong thái thao tác làm việc khoa học tập của những người GVMN

1. Khái niệm, cấu tạo, Đặc điểm và đòi hỏi về phong thái thao tác làm việc khoa học tập của những người GVMN.

2. Đặc thù oán của làm việc công việc và nghề nghiệp và sự quan trọng nên tạo nên dựng phong thái thao tác làm việc khoa học tập của những người GVMN.

3. Rèn luyện phong thái thao tác làm việc khoa học tập của những người GVMN. Kỹ năng thao tác làm việc với cung cấp bên trên, người cùng cơ quan và phụ vương u trẻ

- Phân tích được sự quan trọng và Đặc điểm và đòi hỏi của tác phong, cách thức thao tác làm việc khoa học tập của những người GVMN, khả năng thao tác làm việc với cung cấp bên trên người cùng cơ quan và phụ vương u trẻ em.

- Vận dụng những kỹ năng và kiến thức được chuẩn bị nhập Reviews cường độ đáp ứng nhu cầu của phiên bản thân thích và người cùng cơ quan so với những đòi hỏi về phong thái thao tác làm việc khoa học tập của những người GVMN, khả năng thao tác làm việc với cung cấp bên trên người cùng cơ quan và phụ vương u trẻ em.

- Xác tấp tểnh được những phương án tự động tập luyện và tương hỗ người cùng cơ quan nhập tập luyện phong thái thao tác làm việc khoa học tập của những người GVMN, khả năng thao tác làm việc với cung cấp bên trên người cùng cơ quan và phụ vương u trẻ em.

10

10

Tiêu chuẩn chỉnh 2. Phát triển trình độ nghiệpvụ sư phạm

GVMN 4

Sinh hoạt trình độ ở hạ tầng GDMN

1. Mục đích, tầm quan trọng của sinh hoạt trình độ ở hạ tầng GDMN.

2. Nội dung, những kiểu dáng và cách thức sinh hoạt trình độ ở hạ tầng GDMN.

3. Hướng dẫn thay đổi và nâng lên hiệu suất cao sinh hoạt trình độ ở hạ tầng GDMN.

- Phân tích được tầm quan trọng của sinh hoạt trình độ ở hạ tầng GDMN so với việc cải cách và phát triển trình độ, nhiệm vụ của GVMN.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được chuẩn bị nhập Reviews hiệu suất cao những sinh hoạt sinh hoạt trình độ ở hạ tầng GDMN.

- Đề xuất phương án thay đổi và nâng lên hiệu suất cao sinh hoạt trình độ ở hạ tầng GDMN.

10

10

GVMN 5

Hoạt động tự động tu dưỡng trình độ, nhiệm vụ của GVMN

1. Ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt tự động tu dưỡng trình độ, nhiệm vụ GVMN.

2. Yêu cầu, nội dung, cách thức tự động tu dưỡng trình độ, nhiệm vụ của những người GVMN.

3. Hướng dẫn tiến hành những sinh hoạt tự động tu dưỡng trình độ, nhiệm vụ của những người GVMN đáp ứng nhu cầu Chuẩn công việc và nghề nghiệp.

- Phân tích được sự quan trọng và đòi hỏi, nội dung, cách thức tự động tu dưỡng trình độ, nhiệm vụ GVMN.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được chuẩn bị nhằm xác lập những giới hạn nhập sinh hoạt tự động tu dưỡng trình độ, nhiệm vụ bám theo Chuẩn công việc và nghề nghiệp.

- Xây dựng được plan và tiến hành tự động tu dưỡng trình độ, nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu Chuẩn công việc và nghề nghiệp GVMN.

10

10

GVMN 6

Giáo dục thiếu nhi bám theo ý kiến dạy dỗ lấy trẻ em thực hiện trung tâm

1. Trung tâm khoa học tập của ý kiến dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm nhập GDMN.

2. Hướng dẫn áp dụng ý kiến dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm nhập xây đắp môi trường xung quanh dạy dỗ.

3. Hướng dẫn áp dụng ý kiến dạy dỗ lấy trẻ em thực hiện trung tâm nhập xây đắp plan, tiến hành và Reviews những sinh hoạt bảo vệ, dạy dỗ trẻ nhỏ.

- Phân tích được hạ tầng khoa học tập của ý kiến lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm nhập GDMN.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được chuẩn bị nhập Reviews tình hình bám theo ý kiến dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm ở hạ tầng GDMN.

- Đềxuất những phương án nâng lên hiệu suất cao áp dụng ý kiến dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm ở hạ tầng GDMN.

20

20

GVMN 7

Phát triển Chương trình GDMN phù phù hợp với sự cải cách và phát triển của trẻ nhỏ và toàn cảnh địa phương

1. Khái niệm Chương trình dạy dỗ, cải cách và phát triển Chương trình dạy dỗ của hạ tầng GDMN.

2. Sự quan trọng và đòi hỏi so với cải cách và phát triển Chương trình dạy dỗ phù phù hợp với sự cải cách và phát triển của trẻ nhỏ và toàn cảnh khu vực.

3. Hướng dẫn cải cách và phát triển Chương trình dạy dỗ của hạ tầng GDMN phù phù hợp với sự cải cách và phát triển của trẻ nhỏ và toàn cảnh khu vực.

- Phân tích được sự quan trọng và đòi hỏi của cải cách và phát triển Chương trình dạy dỗ ở những hạ tầng GDMN nhập toàn cảnh lúc bấy giờ.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được chuẩn bị đểphát triển Chương trình GDMN phù phù hợp với sự cải cách và phát triển của trẻ nhỏ và toàn cảnh khu vực.

- Hỗ trợ người cùng cơ quan nhập cải cách và phát triển Chương trình dạy dỗ bên trên hạ tầng GDMN

10

10

GVMN 8

Lập plan dạy dỗ trẻ nhỏ nhập group, lớp trong số hạ tầng GDMN

1. Các loại plan dạy dỗ và đòi hỏi so với xây đắp plan dạy dỗ trẻ nhỏ nhập group, lớp.

2. Hướng dẫn lập plan dạy dỗ trẻ em những độtuổi: xác lập tiềm năng, nội dung, design sinh hoạt dạy dỗ, sẵn sàng vật dụng, phương tiện đi lại, xác lập thời hạn, không khí, tiến hành Reviews và kiểm soát và điều chỉnh plan.

- Phân tích được đòi hỏi của những loại plan giáo dục

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức đang được chuẩn bị nhập lập được những loại plan dạy dỗ trẻ nhỏ nhập group, lớp đáp ứng nhu cầu đòi hỏi cải cách và phát triển của trẻ nhỏ và ĐK thực dẫn.

- Hỗ trợ người cùng cơ quan nhập lập plan giáo dục

10

10

GVMN 9

Tổchức sinh hoạt nuôi chăm sóc, bảo vệ trẻ nhỏ nhập group, lớp

1. Đặc điểm cải cách và phát triển của trẻ nhỏ và những đòi hỏi đề ra so với sinh hoạt nuôi chăm sóc, bảo vệ trẻ nhỏ nhập group, lớp.

2. Hướng dẫn tổ chức triển khai cơ chế sinh hoạt nhập group, lớp.

3. Hướng dẫn bám theo dõi sức mạnh và giám sát sự cải cách và phát triển của trẻ em nhập group, lớp.

4. Hướng dẫn dọn dẹp môi trường xung quanh nhập group, lớp.

5. Hướng dẫn Reviews biểu hiện sức mạnh cho tới trẻ nhỏ nhập group, lớp.

- Phân tích được đòi hỏi so với những sinh hoạt nuôi chăm sóc, bảo vệ trẻ nhỏ nhập group, lớp.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được chuẩn bị nhập tổ chức triển khai những sinh hoạt nuôi chăm sóc, bảo vệ trẻ nhỏ nhập group, lớp đáp ứng nhu cầu đòi hỏi cải cách và phát triển của trẻ nhỏ và ĐK thực dẫn.

- Hỗ trợ người cùng cơ quan nhập tổ chức triển khai, tiến hành nuôi chăm sóc, bảo vệ trẻ nhỏ nhập group, lớp.

10

10

GVMN 10

Đảm bảo an toàn và đáng tin cậy cho tới trẻ em trong số hạ tầng GGMN

1. Các quy tấp tểnh về đáp ứng an toàn và đáng tin cậy cho tới trẻ nhỏ nhập hạ tầng GDMN.

2. Nguy cơ tạo nên rơi rụng an toàn và đáng tin cậy cho tới trẻ nhỏ nhập hạ tầng GDMN và cơ hội chống rời.

3. Quy trình xử lý Khi xẩy ra trường hợp rơi rụng an toàn và đáng tin cậy cho tới trẻ nhỏ (bao bao gồm cả những trường hợp khẩn cấp).

4. Xử lí trường hợp với tương quan.

- Phân tích được những đòi hỏi, quy tấp tểnh về đáp ứng an toàn và đáng tin cậy cho tới trẻ nhỏ nhập hạ tầng GDMN

- Vận dụng những kỹ năng và kiến thức được chuẩn bị nhập Reviews cường độ đáp ứng an toàn và đáng tin cậy cho tới trẻ nhỏ của hạ tầng GDMN bản thân đang được công tác làm việc xác lập được giới hạn và vẹn toàn nhân của những giới hạn.

- Đề xuất phương án nâng lên hiệu suất cao chống rời và xử lí một số trong những trường hợp rơi rụng an toàn và đáng tin cậy cho tới trẻ nhỏ nhập hạ tầng GDMN.

10

10

GVMN 11

Kĩ năng sơ cứu giúp - chống rời và xử lí một số trong những trường hợp nguy khốn, dịch thông thường gặp gỡ ở trẻ em em

1. Quy trình và phương pháp xử lý một số trong những trường hợp nguy khốn so với trẻ em em: choáng; chỗ bị thương hở; gãy xương; dị vật rớt vào đôi mắt, tai, mũi; năng lượng điện lúc lắc, rộp, đuối nước.

2. Nhận biết, chống rời và xử lí một số trong những dịch thông thường gặp gỡ ở trẻ nhỏ.

- Nhận biết, chống rời và xử lí dịch về đủ dinh dưỡng ở trẻ nhỏ.

- Nhận biết, chống rời và xử lí dịch ngoài domain authority ở trẻ nhỏ.

- Nhận biết, chống rời và xử lí dịch về thở ở trẻ nhỏ.

- Nhận biết, chống rời và xử lí dịch về tâm lí thần kinhởtrẻ em.

- Phân tích được những trường hợp nguy khốn, phát hiện được những bộc lộ về dịch thông thường gặp gỡ ở trẻ nhỏ nhập hạ tầng GDMN.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được chuẩn bị nhập Reviews cường độ tiến hành kĩ năng sơ cứu giúp, xử lý một số trong những trường hợp nguy khốn, dịch thông thường gặp gỡ cho tới trẻ nhỏ nhập hạ tầng GDMN.

- Đềxuất được một số trong những phương án nâng lên hiệu suất cao tiến hành sơ cứu giúp và chống rời, xử lí được một số trong những trường hợp nguy khốn, dịch thông thường gặp gỡ ở trẻ nhỏ nhập hạ tầng GDMN.

10

10

GVMN 12

Tổ chức những sinh hoạt cải cách và phát triển trí tuệ cho tới trẻ nhỏ bám theo ý kiến dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm

1. Đặc điểm cải cách và phát triển trí tuệ của trẻ nhỏ, tiềm năng và thành quả chờ mong bám theo Chương trình GDMN.

2. Quan điểm dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm nhập cải cách và phát triển trí tuệ cho tới trẻ nhỏ.

3. Hướng dẫn tổ chức triển khai sinh hoạt cải cách và phát triển trí tuệ bám theo ý kiến dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm.

- Phân tích được hạ tầng lý luận của cải cách và phát triển trí tuệ cho tới trẻ nhỏ bám theo ý kiến dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được chuẩn bị nhập Reviews tình hình và vạc hiện nay những giới hạn nhập tổ chức triển khai sinh hoạt cải cách và phát triển trí tuệ bám theo ý kiến dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm.

- Đề xuất phương án nâng lên hiệu suất cao tổ chức triển khai sinh hoạt cải cách và phát triển trí tuệ bám theo ý kiến dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm nhập group, lớp bên trên hạ tầng GDMN.

10

10

GVMN 13

Tổ chức những sinh hoạt cải cách và phát triển chuyển động cho tới trẻ nhỏ bám theo ý kiến dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm

1. Đặc điểm cải cách và phát triển chuyển động của trẻ nhỏ, tiềm năng và thành quả chờ mong bám theo Chương trình GDMN.

2. Quan điểm dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm nhập cải cách và phát triển chuyển động cho tới trẻ nhỏ.

3. Hướng dẫn tổ chức triển khai sinh hoạt dạy dỗ chuyển động bám theo ý kiến dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm.

- Phân tích được hạ tầng lý luận của cải cách và phát triển chuyển động bám theo ý kiến dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được chuẩn bị nhập Reviews tình hình và vạc hiện nay những giới hạn nhập tổ chức triển khai sinh hoạt cải cách và phát triển chuyển động bám theo ý kiến dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm.

- Đề xuất phương án nâng lên hiệu suất cao tổ chức triển khai sinh hoạt cải cách và phát triển chuyển động bám theo ý kiến dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm nhập group, lớp bên trên hạ tầng GDMN.

10

10

GVMN 14

Tổ chức những sinh hoạt cải cách và phát triển ngôn ngữ/tăng cường giờ đồng hồ Việt cho tới trẻ nhỏ bám theo ý kiến dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm

1. Đặc điểm cải cách và phát triển ngữ điệu của trẻ nhỏ, tiềm năng và thành quả chờ mong bám theo Chương trình GDMN.

2. Quan điểm dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm nhập cải cách và phát triển ngữ điệu.

3. Hướng dẫn tổ chức triển khai sinh hoạt cải cách và phát triển ngữ điệu bám theo ý kiến dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm.

4. Hướng dẫn tổ chức triển khai những sinh hoạt cải cách và phát triển ngữ điệu nhập dạy dỗ hòa nhập bám theo ý kiến dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm:

4.1 Tổ chức những sinh hoạt chung trẻ nhỏ dân tộc bản địa thiểu số cải cách và phát triển một số trong những khả năng ban sơ về ngữ điệu trải qua việc dùng những cỗ dụng cụ tương hỗ.

4.2 Tổ chức những sinh hoạt chung trẻ em tàn tật học tập hòa nhập cải cách và phát triển một số trong những khả năng ban sơ về ngữ điệu trải qua việc dùng những cỗ dụng cụ tương hỗ.

- Phân tích được hạ tầng lý luận của dạy dỗ cải cách và phát triển ngôn ngữ/tăng cường giờ đồng hồ Việt bám theo ý kiến dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được chuẩn bị nhập Reviews tình hình và vạc hiện nay những giới hạn nhập tổ chức triển khai sinh hoạt dạy dỗ cải cách và phát triển ngôn ngữ/tăng cường giờ đồng hồ Việt bám theo ý kiến dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm.

- Đề xuất phương án nâng lên hiệu suất cao tổ chức triển khai sinh hoạt dạy dỗ cải cách và phát triển ngôn ngữ/tăng cường giờ đồng hồ Việt bám theo ý kiến dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm nhập group, lớp bên trên hạ tầng GDMN.

- Nâng cao khả năng cho tới nhà giáo trong các việc dùng những cỗ dụng cụ tương hỗ nhập sinh hoạt giảng dạy dỗ hằng ngày lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm, quan trọng đặc biệt với những group trẻ em học tập hòa nhập.

20

20

GVMN 15

Tổ chức những sinh hoạt cải cách và phát triển tình thân, kĩ năng xã hội cho tới trẻ nhỏ bám theo ý kiến dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm

1. Đặc điểm cải cách và phát triển tình thân, kĩ năng xã hội của trẻ nhỏ, tiềm năng và thành quả chờ mong bám theo Chương trình GDMN.

2. Quan điểm dạy dỗ lấy trẻ em thực hiện trung tâm nhập cải cách và phát triển tình thân, kĩ năng xã hội cho tới trẻ nhỏ.

3. Hướng dẫn tổ chức triển khai sinh hoạt cải cách và phát triển tình thân, kĩ năng xã hội bám theo ý kiến dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm.

- Phân tích được hạ tầng lý luận của cải cách và phát triển tình thân, kĩ năng xã hội bám theo ý kiến dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được chuẩn bị nhập Reviews tình hình và vạc hiện nay những giới hạn nhập tổ chức triển khai sinh hoạt cải cách và phát triển tình thân và kĩ năng xã hội bám theo ý kiến dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm.

- Đề xuất phương án nâng lên hiệu suất cao tổ chức triển khai sinh hoạt cải cách và phát triển tình thân và kĩ năng xã hội bám theo ý kiến dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm nhập group, lớp bên trên hạ tầng GDMN.

10

10

GVMN 16

Tổ chức những sinh hoạt cải cách và phát triển thẩm mỹ và làm đẹp cho tới trẻ nhỏ bám theo ý kiến dạy dỗ lấy trẻ em thực hiện trung tâm

1. Đặc điểm cải cách và phát triển thẩm mỹ và làm đẹp của trẻ nhỏ, tiềm năng và thành quả chờ mong bám theo Chương trình GDMN.

2. Quan điểm dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm nhập cải cách và phát triển thẩm mỹ và làm đẹp cho tới trẻ nhỏ.

3. Hướng dẫn tổ chức triển khai sinh hoạt cải cách và phát triển thẩm mỹ và làm đẹp bám theo ý kiến dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm.

- Phân tích được hạ tầng lý luận của dạy dỗ cải cách và phát triển thẩm mỹ và làm đẹp bám theo ý kiến dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được chuẩn bị nhập Reviews tình hình và vạc hiện nay những giới hạn nhập tổ chức triển khai sinh hoạt cải cách và phát triển thẩm mỹ và làm đẹp bám theo ý kiến dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm.

- Đề xuất phương án nâng lên hiệu suất cao tổ chức triển khai sinh hoạt cải cách và phát triển thẩm mỹ và làm đẹp bám theo ý kiến dạy dỗ lấy trẻ em làmtrung tâm nhập group, lớp bên trên hạ tầng GDMN.

10

10

GVMN 17

Giáo dục đảm bảo môi trường xung quanh cho tới trẻ nhỏ giai đoạn chiêm bao non

1. Tầm cần thiết của việc dạy dỗ đảm bảo môi trường xung quanh cho tới trẻ nhỏ.

2. Lý luận về dạy dỗ đảm bảo môi trường xung quanh cho tới trẻ nhỏ.

3. Hướng dẫn tổ chức triển khai những sinh hoạt dạy dỗ đảm bảo môi trường xung quanh nhập hạ tầng GDMN.

Xem thêm: Kế hoạch chủ đề 9. Quê Hương Đất nước Bác Hồ- Trẻ Mẫu Giáo 4-5 Tuổi

- Phân tích hạ tầng lý luận của việc dạy dỗ đảm bảo môi trường xung quanh cho tới trẻ nhỏ.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được chuẩn bị nhập tiến hành những sinh hoạt dạy dỗ đảm bảo môi trường xung quanh nhập group, lớp.

- Hỗ trợ người cùng cơ quan nhập tiến hành sinh hoạt dạy dỗ đảm bảo môi trường xung quanh bên trên hạ tầng GDMN.

10

10

GVMN 18

Tổ chức sinh hoạt bảo vệ, dạy dỗ trẻ nhỏ nhập group, lớp ghép nhiều lứa tuổi bên trên hạ tầng GDMN

1. Bối cảnh của việc tổ chức triển khai group, lớp ghép nhiều lứa tuổi.

2. Trung tâm lý luận và địa thế căn cứ pháp luật của việc tổ chức triển khai sinh hoạt bảo vệ, dạy dỗ trẻ nhỏ nhập group, lớp ghép nhiều lứa tuổi.

3. Hướng dẫn tổ chức triển khai sinh hoạt bảo vệ, dạy dỗ trẻ nhỏ nhập group, lớp ghép nhiều lứa tuổi.

- Phân tích được địa thế căn cứ pháp luật, hạ tầng lý luận của việc tổ chức triển khai sinh hoạt bảo vệ, dạy dỗ trẻ nhỏ nhập group lớp ghép nhiều lứa tuổi.

- Vận dụng những kỹ năng và kiến thức đượctrang bị nhập tổ chức triển khai sinh hoạt bảo vệ, dạy dỗ nhập group, lớp ghép nhiều lứa tuổi.

- Hỗ trợ người cùng cơ quan nhập tổ chức triển khai những sinh hoạt bảo vệ, dạy dỗ trẻ nhỏ nhập group, lớp ghép lứa tuổi.

10

10

GVMN 19

Tổ chức sinh hoạt dạy dỗ khả năng sinh sống, Cống hiến và làm việc cho trẻ nhỏ giai đoạn chiêm bao non

1. Vai trò của dạy dỗ khả năng sinh sống so với sự cải cách và phát triển nhân cơ hội của trẻ nhỏ.

2. Căn cứ lý luận của dạy dỗ khả năng sinh sống, Cống hiến và làm việc cho trẻ nhỏ.

3. Hướng dẫn tổ chức triển khai những sinh hoạt dạy dỗ khả năng sinh sống, Cống hiến và làm việc cho trẻ nhỏ bám theo cơ chế sinh hoạt.

- Phân tích được hạ tầng lý luận của dạy dỗ khả năng sinh sống, Cống hiến và làm việc cho trẻ nhỏ.

- Vận dụng những kỹ năng và kiến thức được chuẩn bị nhập tổ chức triển khai những sinh hoạt dạy dỗ khả năng sinh sống, Cống hiến và làm việc cho trẻ nhỏ ở hạ tầng GDMN.

- Hỗ trợ người cùng cơ quan nhập tổ chức triển khai sinh hoạt dạy dỗ khả năng sinh sống, Cống hiến và làm việc cho trẻ nhỏ.

10

10

GVMN 20

Tổ chức để ý và Reviews sự cải cách và phát triển của trẻ nhỏ giai đoạn chiêm bao non

1. Sự quan trọng của việc để ý và Reviews sự cải cách và phát triển của trẻ nhỏ.

2. Mục đích, nguyên lý, kỹ năng để ý, Reviews sự cải cách và phát triển của trẻ nhỏ.

3. Hướng dẫn để ý, Reviews sự cải cách và phát triển của trẻ nhỏ.

- Phân tích được hạ tầng khoa học tập của Reviews sự cải cách và phát triển của trẻ nhỏ.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được chuẩn bị nhập tổ chức triển khai để ý và Reviews sự cải cách và phát triển của trẻ nhỏ.

- Hỗ trợ người cùng cơ quan nhập tiến hành hoạtđộng để ý, Reviews sự cải cách và phát triển của trẻ nhỏ bên trên group, lớp.

10

10

GVMN 21

Phát hiện nay, sàng thanh lọc và tổchức những sinh hoạt bảo vệ, dạy dỗ đáp ứng nhu cầu trẻ nhỏ mong muốn quánh biệt

1. Phát hiện nay, sàng thanh lọc và tiến hành những phương án bảo vệ, dạy dỗ trẻ em tàn tật về nghe, nom, thưa, chuyển động, trí tuệ, tự động kỷ.

2. Phát hiện nay, sàng thanh lọc và tiến hành những phương án bảo vệ, dạy dỗ trẻ em nhiễm HIV.

3. Phát hiện nay, sàng thanh lọc và tiến hành những phương án bảo vệ, dạy dỗ trẻ nhỏ cải cách và phát triển sớm.

4. Thực hành phương án bảo vệ, dạy dỗ trẻ nhỏ mong muốn quan trọng đặc biệt không giống.

- Phân tích được phương pháp vạc hiện nay, sàng thanh lọc và đòi hỏi tổ chức triển khai những sinh hoạt bảo vệ, dạy dỗ đáp ứng nhu cầu trẻ nhỏ mong muốn quan trọng đặc biệt.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức đang được chuẩn bị nhập vạc hiện nay, sàng thanh lọc trẻ nhỏ mong muốn quan trọng đặc biệt bên trên group, lớp bản thân phụ trách cứ.

- Đề xuất được những phương án nâng lên hiệu suất cao tổ chức triển khai những sinh hoạt bảo vệ, dạy dỗ trẻ nhỏ mong muốn quan trọng đặc biệt nhập group, lớp.

10

10

GVMN 22

Làm vật dụng dạy dỗ học tập, trang bị đùa kể từ vật liệu địa phương

1. Vị trí, tầm quan trọng của vật dụng dạy dỗ học tập, trang bị đùa tự động tạo nên kể từ vật liệu khu vực.

2. Yêu cầu sư phạm so với vật dụng dạy dỗ học tập, trang bị đùa tự động tạo nên.

3. Hướng dẫn thực hiện một số trong những vật dụng dạy dỗ học tập, trang bị đùa kể từ vẹn toàn vật tư địa phương

4. Thực hành thực hiện một số trong những vật dụng dạy dỗ học tập, trang bị đùa tự động tạo nên.

- Phân tích được những đòi hỏi sư phạm của những vật dụng, trang bị đùa tự động tạo nên kể từ vật liệu khu vực.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được chuẩn bị nhập design, tiến hành một số trong những vật dụng trang bị đùa kể từ vật liệu khu vực.

- Hỗ trợ người cùng cơ quan thực hiện một số trong những vật dụng, trang bị đùa kể từ vẹn toàn vật tư khu vực bên trên hạ tầng GDMN.

05

15

GVMN 23

Quản lí group, lớp học tập ở hạ tầng GDMN

1. Khái quát lác cộng đồng về vận hành group, lớp học tập ở hạ tầng GDMN.

2. Nguyên tắc vận hành group, lớp học tập ở hạ tầng GDMN.

3. Nội dung vận hành group, lớp học tập (trẻ em; hạ tầng vật hóa học, làm hồ sơ, bong sách...).

4. Phương pháp vận hành group, lớp ở hạ tầng GDMN.

- Phân tích được hạ tầng lý luận của vận hành group, lớp ở hạ tầng GDMN.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được chuẩn bị nhập vận hành group, lớp bên trên hạ tầng GDMN.

- Hỗ trợ người cùng cơ quan nhập vận hành group, lớp ở hạ tầng GDMN.

10

10

Tiêu chuẩn chỉnh 3 Xây dựng môi trường xung quanh giáo dục

GVMN 24

Xây dựng môi trường xung quanh dạy dỗ đáp ứng an toàn và đáng tin cậy, trong lành, thân thích thiện cho tới trẻ nhỏ giai đoạn chiêm bao non

1. Một số yếu tố cộng đồng về môi trường xung quanh dạy dỗ an toàn và đáng tin cậy, trong lành, thân thích thiện cho tới trẻ nhỏ.

2. Nguyên tắc, tiến độ, cách thức xây đắp môi trường xung quanh vật hóa học và tư tưởng xã hội nhập group, lớp đáp ứng an toàn và đáng tin cậy, trong lành, thân thích thiện cho tới trẻ nhỏ.

3. Thực hành xây đắp môi trường xung quanh vật hóa học và tư tưởng xã hội nhập nhóm/ lớp đáp ứng an toàn và đáng tin cậy, trong lành, thân thích thiện cho tới trẻ nhỏ.

- Phân tích được hạ tầng khoa học tập và pháp luật của việc xây đắp môi trường xung quanh dạy dỗ đáp ứng an toàn và đáng tin cậy, trong lành, thân thích thiện cho tới trẻ nhỏ.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được chuẩn bị nhập tổ chức triển khai xây đắp môi trường xung quanh dạy dỗ an toàn và đáng tin cậy, trong lành, thân thích thiện cho tới trẻ nhỏ nhập group, lớp.

- Hỗ trợ người cùng cơ quan xây đắp môi trường xung quanh dạy dỗ an toàn và đáng tin cậy, trong lành, thân thích thiện cho tới trẻ em bên trên hạ tầng GDMN.

10

10

GVMN 25

Giáo dục kỷ luật tích vô cùng cho tới trẻ nhỏ giai đoạn chiêm bao non

1. Khái niệm, thực chất, Đặc điểm của kỷ luật tích vô cùng cho tới trẻ nhỏ.

2. Các nguyên lý, nội dung và cách thức dạy dỗ kỷ luật tích vô cùng cho tới trẻ nhỏ.

3. Trung tâm pháp luật của dạy dỗ kỷ luật tích vô cùng cho tới trẻ nhỏ.

4. Hướng dẫn tiến hành dạy dỗ kỷ luật tích vô cùng cho tới trẻ nhỏ nhập hạ tầng GDMN.

- Phân tích được hạ tầng lý luận và pháp luật của dạy dỗ kỷ luật tích vô cùng nhập hạ tầng GDMN.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được chuẩn bị nhập tiến hành dạy dỗ kỷ luật tích vô cùng cho tới trẻ nhỏ bên trên group, phần trong hạ tầng GDMN.

- Hỗ trợ người cùng cơ quan nhập dạy dỗ kỷ luật tích vô cùng cho tới trẻ nhỏ.

20

20

GVMN 26

Kĩ năng tiếp xúc xử sự của GVMN với trẻ em.

1. Lý luận về tiếp xúc xử sự của GVMN với trẻ: Một số định nghĩa, những phương tiện đi lại và kiểu dáng tiếp xúc của GVMN với trẻ em.

2. Giao ứng cứu xử của GVMN với trẻ em trong số sinh hoạt ở ngôi trường thiếu nhi.

3. Cách thức kiểm soát và điều chỉnh tiếp xúc theo phía tích vô cùng rộng lớn thân thích GVMN với trẻ

- Phân tích được sự quan trọng nhập tiếp xúc xử sự của GVMN với trẻ em.

- Vận dụng những kỹ năng và kiến thức được chuẩn bị thể hiện phương pháp tiếp xúc theo phía tích vô cùng rộng lớn thân thích GVMN với trẻ em.

- Xây dựng được một phiên bản plan cải cách và phát triển tiếp xúc theo phía tích vô cùng thân thích GVMN với trẻ em trong số sinh hoạt ở ngôi trường chiêm bao non

10

10

GVMN 27

Quyền dân ngôi nhà của những người GVMN nhập hạ tầng GDMN

1. Các yếu tố cơ phiên bản về quyền dân ngôi nhà của những người GV.

2. Các quyền dân ngôi nhà của những người GVMN trong số văn phiên bản quy phạm pháp lý hiện nay hành.

3. Người GVMN trong các việc tiến hành quyền dân ngôi nhà của phiên bản thân thích ở hạ tầng GDMN.

4. Người GVMN với việc đảm bảo quyền dân ngôi nhà của người cùng cơ quan ở hạ tầng GDMN.

- Phân tích được những quyền dân ngôi nhà của GVMN nhập hạ tầng GDMN.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được chuẩn bị nhập Reviews việc tiến hành quyền dân ngôi nhà bên trên hạ tầng GDMN, điểm công tác làm việc.

- Đề xuất phương án và tương hỗ người cùng cơ quan nâng lên hiệu suất cao tiến hành quyền dân ngôi nhà nhập hạ tầng GDMN.

10

10

Tiêu chuẩn chỉnh 4 .Phối phù hợp với mái ấm gia đình và nằm trong đồng

GVMN 28

Phối thích hợp ngôi nhà ngôi trường với mái ấm gia đình và xã hội nhằm đảm bảo quyền trẻ em em

1. Mục đích, chân thành và ý nghĩa của kết hợp ngôi nhà ngôi trường với mái ấm gia đình và xã hội nhằm đảm bảo quyền trẻ nhỏ.

2. Hướng dẫn kết hợp ngôi nhà ngôi trường với mái ấm gia đình và xã hội nhằm đảm bảo quyền trẻ nhỏ.

- Phân tích được chân thành và ý nghĩa, vai trò của việc kết hợp ngôi nhà ngôi trường với mái ấm gia đình và xã hội nhằm đảm bảo quyềntrẻ em.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được chuẩn bị nhập tổ chức triển khai kết hợp thân thích gia đình- ngôi nhà ngôi trường và xã hội nhằm đảm bảo quyền trẻ nhỏ.

- Đề xuất được một số trong những phương án nâng lên hiệu suất cao kết hợp thân thích ngôi nhà ngôi trường với mái ấm gia đình và xã hội nhằm đảm bảo quyền trẻ nhỏ.

10

10

GVMN 29

Tổ chức những sinh hoạt bảo vệ, dạy dỗ trẻ nhỏ giai đoạn thiếu nhi phụ thuộc vào nằm trong đồng

1. Tầm cần thiết của GDMN phụ thuộc vào xã hội.

2. Lý luận về GDMN phụ thuộc vào xã hội.

3. Hướng dẫn tổ chức triển khai sinh hoạt dạy dỗ trẻ nhỏ phụ thuộc vào xã hội.

- Phân tích được hạ tầng lý luận của việc tổ chức triển khai những sinh hoạt bảo vệ, dạy dỗ trẻ nhỏ phụ thuộc vào xã hội.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được chuẩn bị nhập tổ chức triển khai những sinh hoạt bảo vệ, dạy dỗ trẻ nhỏ phụ thuộc vào xã hội bên trên hạ tầng GDMN; Cách kêu gọi mối cung cấp xã hội hóa kể từ phụ vương u trẻ em nhằm tổ chức triển khai những sinh hoạt cho tới trẻ nhỏ.

- Hỗ trợ người cùng cơ quan nhập tổ chức triển khai sinh hoạt bảo vệ, dạy dỗ trẻ nhỏ phụ thuộc vào xã hội.

10

10

GVMN 30

Vấn đề chèn ghép giới nhập GDMN

1. Lý luận về chèn ghép giới nhập GDMN.

2. Trung tâm pháp luật của chèn ghép giới nhập GDMN.

3. Hướng dẫn chèn ghép giới nhập tiến hành Chương trình GDMN.

- Phân tích được sự quan trọng của chèn ghép giới nhập GDMN và những địa thế căn cứ pháp luật, địa thế căn cứ khoa học tập của chèn ghép giới nhập GDMN.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được chuẩn bị nhằm xác lập được những giới hạn nhập chèn ghép giới nhập tiến hành Chương trình GDMN bên trên group, lớp.

- Đềxuất phương án kiểm soát và điều chỉnh nhằm mục đích đáp ứng chèn ghép giới nhập tiến hành Chương trình GDMN

10

10

GVMN 31

Quyền trẻ nhỏ, chống, chống bạo hành và xử lý vi phạm về quyền trẻ nhỏ nhập hạ tầng GDMN

1. Những yếu tố cơ phiên bản về quyền trẻ nhỏ.

2. Các quyền trẻ nhỏ nhập công ước Liên Hiệp Quốc về Quyền trẻ nhỏ và nhập Luật trẻ nhỏ ở nước ta.

3. Bạo hành trẻ nhỏ nhập hạ tầng GDMN.

4. Cách thức đảm bảo trẻ nhỏ và chống, chống bạo hành trẻ nhỏ trong số hạ tầng GDMN.

- Phân tích được những hạ tầng khoa học tập và pháp luật về quyền trẻ nhỏ, chống, chống bạo hành trẻ nhỏ nhập hạ tầng GDMN.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được chuẩn bị nhằm tiến hành quyền của trẻ nhỏ và chống, chống bạo hành trẻ nhỏ nhập hạ tầng GDMN.

- Hỗ trợ người cùng cơ quan nhập phòng tránh nguy cơ tiềm ẩn bạo hành trẻ nhỏ, vi phạm quyền trẻ nhỏ ở hạ tầng GDMN.

10

10

Tiêu chuẩn chỉnh 5. Sử dụng nước ngoài ngữ hoặc giờ đồng hồ dân tộc bản địa và technology thông tin; thể hiện nay kĩ năng thẩm mỹ và nghệ thuật nhập bảo vệ, dạy dỗ trẻ em chiêm bao non

GVMN 32

Tự học tập nước ngoài ngữ hoặc giờ đồng hồ dân tộc bản địa cho tới GVMN

1. Tầm cần thiết của việc dùng nước ngoài ngữ hoặc giờ đồng hồ dân tộc bản địa nhập nâng lên quality bảo vệ, dạy dỗ trẻ nhỏ lúc bấy giờ.

2. Yêu cầu về năng lượng dùng nước ngoài ngữ hoặc giờ đồng hồ dân tộc bản địa nhập Chuẩn công việc và nghề nghiệp GVMN.

3. Hướng dẫn tự động Reviews và xây đắp plan tự động học tập hiệu suất cao về nước ngoài ngữ hoặc giờ đồng hồ dân tộc bản địa cho tới GVMN.

- Phân tích được vai trò, tầm quan trọng của việc học tập và dùng nước ngoài ngữ/ dùng giờ đồng hồ dân tộc bản địa nhập nâng lên quality bảo vệ, dạy dỗ trẻ em MN.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được chuẩn bị nhập xây đắp plan tự động học tập nhằm mục đích nâng lên năng lượng nước ngoài ngữ hoặc giờ đồng hồ dân tộc bản địa đáp ứng sinh hoạt công việc và nghề nghiệp.

- Hỗ trợ người cùng cơ quan năng lượng dùng nước ngoài ngữ hoặc giờ đồng hồ dân tộc bản địa đáp ứng sinh hoạt công việc và nghề nghiệp.

10

10

GVMN 33

Ứng dụng technology vấn đề (CNTT) nhằm nâng lên quality bảo vệ, dạy dỗ trẻ nhỏ nhập hạ tầng GDMN

1. Vai trò, chân thành và ý nghĩa của việc phần mềm công nghệ thông tin nhằm nâng lên quality bảo vệ, dạy dỗ trẻ nhỏ nhập hạ tầng GDMN.

2. Hướng dẫn dùng công nghệ thông tin nhập nâng lên quality bảo vệ, dạy dỗ trẻtrong hạ tầng GDMN.

3. Thực hành dùng một số ứng dụng thông thườn nhập nâng lên quality sinh hoạt bảo vệ, dạy dỗ trẻ nhỏ nhập hạ tầng GDMN.

- Phân tích được tầm quan trọng, chân thành và ý nghĩa của việc phần mềm công nghệ thông tin nhằm nâng lên quality bảo vệ, dạy dỗ trẻ nhỏ.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được chuẩn bị nhằm phần mềm công nghệ thông tin nhập sinh hoạt bảo vệ, dạy dỗ trẻ nhỏ ở hạ tầng GDMN.

- Hỗ trợ người cùng cơ quan nâng lên năng lượng phần mềm CNTTtrong bảo vệ, dạy dỗ trẻ nhỏ.

10

10

GVMN 34

Ứng dụng technology vấn đề nhập vận hành group, lớp ở hạ tầng GDMN

1. Ý nghĩa của việc phần mềm công nghệ thông tin nhập vận hành group lớp.

2. Hướng dẫn dùng công nghệ thông tin nhằm quản ngại lí group, lớp.

3. Thực hành dùng một số ứng dụng thông thườn nhập nâng lên hiệu suất cao vận hành group, lớp.

- Phân tích được tầm quan trọng, chân thành và ý nghĩa của việc phần mềm công nghệ thông tin nhập vận hành nhóm/lớp MN.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được chuẩn bị nhằm phần mềm công nghệ thông tin nhập nâng lên hiệu suất cao vận hành nhóm/ lớp MN.

- Hỗ trợ người cùng cơ quan nâng lên năng lượng phần mềm công nghệ thông tin nhập vận hành group, lớp MN.

10

10

GVMN 35

Xây dựng môi trường xung quanh dạy dỗ nhiều tính thẩm mỹ và nghệ thuật nhập group, lớp bên trên hạ tầng GDMN

1. Vai trò, Đặc điểm của môi trường xung quanh dạy dỗ nhiều tính thẩm mỹ và nghệ thuật nhập group, lớp bên trên hạ tầng GDMN.

2. Hướng dẫn xây đắp môi trường xung quanh dạy dỗ nhiều tính thẩm mỹ và nghệ thuật cho tới trẻ nhỏ bám theo giai đoạn.

- Phân tích được tầm quan trọng, Đặc điểm của môi trường xung quanh dạy dỗ nhiều tính thẩm mỹ và nghệ thuật nhập group, lớp bên trên hạ tầng GDMN.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được chuẩn bị nhập tổ chức triển khai xây đắp môi trường xung quanh dạy dỗ nhiều tính thẩm mỹ và nghệ thuật bên trên hạ tầng GDMN

Xem thêm: Quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

- Hỗ trợ người cùng cơ quan nhập xây đắp môi trường xung quanh dạy dỗ nhiều tính thẩm mỹ và nghệ thuật nhập hạ tầng GDMN.

10

10

BÀI VIẾT NỔI BẬT


SKKN Phát triển năng lực học sinh và nâng cao hiệu quả dạy học môn Địa lí lớp 12 thông qua thiết kế và sử dụng hệ thốngbài tập theo định hướng tiếp cận PISA - Tài liệu giáo viên

Sáng kiến kinh nghiệm "Phát triển năng lực học sinh và nâng cao hiệu quả dạy học môn Địa lí lớp 12 thông qua thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập theo định hướng tiếp cận PISA"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Thiết kế hệ thống bài tập theo định hướng tiếp cận PISA trong dạy học Địa lí 12 2.2. Hệ thống bài tập Địa lí 12 theo hướng tiếp cận PISA 2.3. Sử dụng hệ thống bài tập theo hướng tiếp cận PISA trong dạy học Địa lí 12 nhằm phát triển năng lực HS. 2.3.1. Sử dụng khi dạy bài mới ( phụ lục 1) 2.3.2. Sử dụng khi luyện tập, ôn tập, bồi dưỡng học sinh giỏi. 2.3.3. Sử dụng khi tự học ở nhà 2.3.4. Sử dụng khi kiểm tra, đánh giá (phụ lục 2)