Cung Kim Ngưu ở Ngôi nhà thứ nhất Khi sinh ra, dấu hiệu Kim Ngưu đang trỗi dậy và Bọ Cạp đang đứng trên đường chân trời.