Sẽ là thừa thãi khi dành nhiều mỹ từ để diễn tả về vẻ đẹp của thành phố Đà  Nẵng năng động ven sông Hàn này.